About this list Date view Thread view Subject view Author view Attachment view

From: J. Nick Koston (nick_at_cpanel.net)
Date: Wed 04 Dec 2002 - 16:30:43 GMT


<< IMPORTANT INFORMATION! >>

This is an automated message.

The message you sent (attached below) requires confirmation
before it can be delivered. To confirm that you sent the
message below, just hit the "R"eply button and send this
message back (you don't need to edit anything). Once this is
done, no more confirmations will be necessary.

<< INFORMAÇÃO IMPORTANTE >>

Esta é uma mensagem automática

A mensagem que você enviou (em anexo) requer confirmação
antes de ser entregue. Para confirmar o envio basta
pressionar o botão de "Reply" e enviar esta mensagem de
volta (não é necessário editar). Uma vez que isto seja
feito, novas confirmações não serão necessárias.

This email account is protected by:
Active Spam Killer (ASK) V2.2 - (C) 2001-2002 by Marco Paganini
For more information visit http://www.paganini.net/ask

--- Original Message Follows ---

From: =?iso-8859-1?Q?Hans_Eric_Sandstr=F6m?= <hes_at_arrowhead.se>
To: =?iso-8859-1?Q?Hans_Eric_Sandstr=F6m?= <hes_at_arrowhead.se>
Subject: [vserver] Fw: Skriv under
Date: Wed, 4 Dec 2002 14:06:47 +0100

=D6PPET MAIL TILL THOMAS BODSTR=D6M, RIKS=C5KLAGAREN, samt =C5KLAGARE BJA=
RNE ROS=C9N

Vilket v=E4rde har ett barns liv i det svenska r=E4ttsv=E4sendet? H=E4rom=
dagen kom
domen i Stockholms tingsr=E4tt mot den styvpappa som brutalt sparkade ihj=
=E4l
sin tre=E5rige styvson. 3,5 =E5rs f=E4ngelse blev domen f=F6r denna ytter=
st grova
d=F6dsmisshandel av ett f=F6rsvarsl=F6st barn. Vi =E4r m=E5nga som =E4r d=
jupt uppr=F6rda
=F6ver domen. M=E5let handlar inte om n=E5got misstag eller en olycka. De=
t var en
vuxen man som med sin fulla tyngd sparkade och stampade p=E5 en liggande
tre=E5ring, allt enligt r=E4ttsl=E4karens utl=E5tande. Domen har inte hel=
ler n=E5got
st=F6d i lagen. Enligt brottsbalkens kapitel 29, paragraf 2:3, ska brott =
mot
barn bed=F6mas extra allvarligt. =C4nd=E5 v=E4ljer domstolen att l=E4gga =
p=E5f=F6ljden p=E5
den nedre delen av straffskalan. I "vanliga" barnmisshandelsfall =E4r
genomsnittsstraffet 17-18 m=E5naders f=E4ngelse. Som j=E4mf=F6relse fick =
ungdomarna
i G=F6teborgskravallerna 1-2 =E5rs f=E4ngelse f=F6r stenkastning utan att=
 ha v=E5llat
allvarliga personskador.

Faktaruta:
Den lille pojken hade omfattande inre skador, bland annat frakturer p=E5 =
blygd
och tarmben och ett h=E5l i tjocktarmen som orsakade bukhinneinflammation.
R=E4ttsl=E4karen skriver, enligt TT, att skadan motsvarar en herrsko och =
Att det
handlar om s=E5 kallat underst=F6tt v=E5ld - det vill s=E4ga att styvpapp=
an har
stampat p=E5 pojken. Fallet kompliceras av mammans oklara roll. Pojken le=
vde
fortfarande N=E4r hon kom hem, men hon s=E4ger sig inte ha f=F6rst=E5tt v=
ad som h=E4nt
och d=E4rf=F6r inte skickat i v=E4g honom till sjukhus. N=E5gra vittnen t=
ill
misshandeln finns inte, - men ingen annan =E4n styvpappan och mamman fann=
s
hemma. Pojkens dagmamma vittnade om att den lille, denna dag liksom andra
dagar, inte ville g=E5 hem med styvpappan och var gr=E5tf=E4rdig n=E4r de=
nne h=E4mtade
honom.

(Original message truncated)


About this list Date view Thread view Subject view Author view Attachment view
[Next/Previous Months] [Main vserver Project Homepage] [Howto Subscribe/Unsubscribe] [Paul Sladen's vserver stuff]
Generated on Fri 13 Dec 2002 - 03:49:14 GMT by hypermail 2.1.3