About this list Date view Thread view Subject view Author view Attachment view

From: Hans Eric Sandström (hes_at_arrowhead.se)
Date: Wed 04 Dec 2002 - 13:06:47 GMT


ÖPPET MAIL TILL THOMAS BODSTRÖM, RIKSÅKLAGAREN, samt ÅKLAGARE BJARNE ROSÉN

Vilket värde har ett barns liv i det svenska rättsväsendet? Häromdagen kom
domen i Stockholms tingsrätt mot den styvpappa som brutalt sparkade ihjäl
sin treårige styvson. 3,5 års fängelse blev domen för denna ytterst grova
dödsmisshandel av ett försvarslöst barn. Vi är många som är djupt upprörda
över domen. Målet handlar inte om något misstag eller en olycka. Det var en
vuxen man som med sin fulla tyngd sparkade och stampade på en liggande
treåring, allt enligt rättsläkarens utlåtande. Domen har inte heller något
stöd i lagen. Enligt brottsbalkens kapitel 29, paragraf 2:3, ska brott mot
barn bedömas extra allvarligt. Ändå väljer domstolen att lägga påföljden på
den nedre delen av straffskalan. I "vanliga" barnmisshandelsfall är
genomsnittsstraffet 17-18 månaders fängelse. Som jämförelse fick ungdomarna
i Göteborgskravallerna 1-2 års fängelse för stenkastning utan att ha vållat
allvarliga personskador.

Faktaruta:
Den lille pojken hade omfattande inre skador, bland annat frakturer på blygd
och tarmben och ett hål i tjocktarmen som orsakade bukhinneinflammation.
Rättsläkaren skriver, enligt TT, att skadan motsvarar en herrsko och Att det
handlar om så kallat understött våld - det vill säga att styvpappan har
stampat på pojken. Fallet kompliceras av mammans oklara roll. Pojken levde
fortfarande När hon kom hem, men hon säger sig inte ha förstått vad som hänt
och därför inte skickat i väg honom till sjukhus. Några vittnen till
misshandeln finns inte, - men ingen annan än styvpappan och mamman fanns
hemma. Pojkens dagmamma vittnade om att den lille, denna dag liksom andra
dagar, inte ville gå hem med styvpappan och var gråtfärdig när denne hämtade
honom.

Vi kräver:
Att målet överklagas och tas upp på nytt.

Vi kräver:
Att regeringens nya proposition om stärkt skydd för barn, med kraft markerar
samhällets avsky för våld mot barn. Till exempel genom att förstärka
paragraf 2:3, i kapitel 29 i brottsbalken.

Vi kräver:

Att domstolarna utdömer strängare straff för misshandel och sexuella
övergrepp på barn, vårt samhälles mest utsatta medborgare! Våldsbrott bör
bedömas extra allvarligt och få påföljd därefter när offret är ett
skyddslöst barn som inte ens kan öppna dörren och fly, ringa efter hjälp
eller ens berätta.

Vi kräver:
Att regeringen ser till att det sociala skyddnätet fungerar. Att
socialtjänsten får utökade resurser att utreda och ta hand om fall där
misstanke finns om att barn far illa. Att förskole- och skolpersonal blir
bättre upplysta om sin skyldighet att anmäla misstankar om barnmisshandel.

Vi kräver:
Att polisen och jurister, särskilt domare, får bättre utbildning i att
handlägga fall av alla former av barnmisshandel, samt lär sig intervjuteknik
som passar vid förhör med barn.

Namnunderskrifter:
MAGNUS SKOGBERG TEAR, Stockholm 2002-11-21
KAYODE SHEKONI STHLM 2002-11-21
MARIANNE RANDOLPH, STOCKHOLM 2002-11-21
Annika Sundbaum-Melin, Sundbyberg 2002-11-21
Angelica Freij 2002-11-25
Ulf Bejerstrand 2002-11-25
Patrik Sandberg 2002-11-25
Carine Sandberg 2002-11-26
Ulf Lorentzson Älvsjö 2002-11-26
Frances Lorentzson Älvsjö 2002-11-26
Helena Bengtson Göteborg 2002-11-27
Anneli Lindberg Göteborg 2002-11-27
Åsa Hillsten, Göteborg 2002-11-27
Jessica Tenggren, Göteborg 2002-11-27
Liise Dahlqvist, Göteborg 2002-11-27
Patrik Willesson, Göteborg 2002-11-27
Cecilia Sundblad, Trollhättan 2002-11-27
Eva Kortered, Trollhättan 2002-11-27
K-G Granaas, Trollhättan 2002-11-27
Henrik Swenson, Trollhättan 2002-11-28
Mardo Kurdian, Trollhättan 2002-11-28
Hans Åberg, Trollhättan 2002-11-28
Rasmus Andersson, Trollhättan 2002-11-28
Pernilla Kurdian, Trollhättan 2002-11-28
Lisa Karlsson, Trollhättan 2002-11-28
Helena Johansson, Göteborg 2002-11-28
Mikaela Samfelt, Göteborg 2002-11-28
Anne Luasen, Göteborg 2002-11-28
Charlotta Hjelmquist, Götebor 2002-11-28
Anette Benewiat Gbg, 2002-11-28
Martina Gullberg, Göteborg 2002-11-28
Lennart Angrell,Göteborg 2002-11-19
Gert Claesson Gråbo 2002-11-29
Ulrika Krigsman Gråbo 2002-11-29
Frederik Adlers Göteborg 2002-11-29
Ylva Engholm, Stockholm 2002-11-29
Leiner Alexandersson Göteborg 2002-11-29
Anneli Bergkvist Stockholm 2002-12-01
Merete Forssberg Madshus
Hege Madshus 2002-12-02
Åsa Simonsson 2002-12-02
Björn Hermansson, Ljusterö. 2002-12-02
Camilla Gustafsson, Årjäng, 2002-12-02
Åse Torlén, Ekerö 2002-12-02
Birgitta Hagström, Hagsätra 2002-12-02
Christel Stigbehrt,Huddinge 2002-12-04
Jan Wadelius, Hässelby 2002-12-04
Johan Sandberg, Hässelby 2002-12-04
Niclas Amrén, Sundsvall 2002-12-04
Hans Eric Sandström 2002-12-04

Kopiera in mailet i ett nytt, lägg till ditt namn och skicka till de du
önskar. Det är fler listor som är ute så skriv ditt namn på en.


About this list Date view Thread view Subject view Author view Attachment view
[Next/Previous Months] [Main vserver Project Homepage] [Howto Subscribe/Unsubscribe] [Paul Sladen's vserver stuff]
Generated on Fri 13 Dec 2002 - 03:49:14 GMT by hypermail 2.1.3